^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 51 guests and no members online

ካብ ጥንታዊ ውርሻኡ፡ ኣበጋግሳኡን ተግባራቱን “ጊላ” ማለት ዝኾነ መሰል ነጻነት ዘይብሉ ሰብ ማለት’ዩ። ሓደ ጊላ ‘ምበኣር ብሰናይ ድሌትን ምሕረትን ወናኒኡ ዝነብር ሰብኣዊ ፍጡር ማለት’ዩ። ህይወቱ እንተክጠፍእ እንተ ክትቅጽል ዝውስን እቲ ወናኒ ጊላ’ዩ። ስለዚ በቲ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ዝጸንሐ ውርሻዊ ኣገንዝቦ ወይ ርድኢት፡ ሓደ ጊላ ወይ ባርያ ከም እንስሳ ወይ ነገራዊ ኣቕሓ ዝረአን ዝተሓዝን ፍጡር ጌርካ’ዩ ዝውሰድ ኔሩ። ሰብኣዊ መሰሉ ተገፊፉ፡ ብዘይ ድሌቱ ኣብ ትሕቲ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ብባርነት ተቖሪኑ ክነብር ዝተፈርደ ሰብ፡ ኣብ ዘይዋፈሮ ዓይነት ዕዮ የለን። ኩሉ ንሱ ክዓዮ ዝወሃቦ መደብ፡ ይኽእሎ ኣይኽእሎን፣ ሞያ ኣለዎ የብሉን፣ ናይ ዕረፍቲ ግዜ የድልዮ ኣየድልዮን፣ ከም ሰብ ንክነብር፡ ነቲ ዘጥፈኦ ዘሎ ጉልበት ድማ መተካእታ ዝኸውን መግቢ ክረክብ ኣለዎ የብሉን፣ ዝሓስበሉ ዝሓተሉ የለን። ሩሕ ክሳብ ዘላ ከገልግል ኣለዎ። ብኣካላዊ ጉድኣት ድዩ ብሕማም ኣብዘይሰርሓሉ ደረጃ ምስ በጽሐ ድማ ንዕኡ ከም ኣድጊ ጎቲትካ ብምድርባይ ካልእ ምምጻእ’ዩ።

እቲ መብዛሕቲና ብታሪኽ እንፈልጦ ስርዓተ ጎይታን ጊላ፡ ዘሕዝን ዝገብሮ እቲ ባርባራዊ ግፍዕታቱ ጥራሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡ ከምኡ ኢሉ ንነዊሕ ግዜ ምቕጻሉ’ውን ገዛእ ርእሱ ዘጉህን ዘተሓሳስብን’ዩ። እዚ ብጎይታን ጊላን፣ ወናኒ ተወናኒ፣ መቛሒ ተመቋሒ ዝልለ ኢ-ሰብኣዊ ዝምድና፡ ዝበልዐ ግዜ በሊዑ፡ ዘጥፈአ ህይወት ኣጥፍኡ፡ ዘሰንከለ ኣካል ምስ ኣሰንከለ ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምዕባለ ኣርእዩ ዘመኑ ዝሓቶ ተቓውሞን ቃልስን ኣልዒሉ። ጎይታ ባርያ ድማ ተጸፊዑ። ኣብ ማህጸን ስርዓተ ባርያት ዝተጠንሰ መስፍናዊ ስርዓት ድማ ኣብ ልዕሊ መቓብሩ ተወሊዱ። ዓይነታዊ ዘይኮነስ መጠናዊ ለውጢ ድማ መጺኡ።

እቲ ናይ እዋኑ ሕብረተ-ሰብ ድማ፡ ካብ ሕሉፍ እናተማህረ፡ ቅድሚት እናማዕደወ፡ ሓባራውነትን ሓባራዊ ሕግታትን እናተኣታተወ ክምርሽ ተራእዩ። ነገራት ወይ ድሌታት ደቂ-ሰብ ካብ ፍንውነት ወጺኡ ሕጋዊ ልጓም ክግበረሉ ጀሚሩ። ሰብ ከም ሰብ ኩሉ ማዕረን ክቡርን ምዃኑ፡ እንተ ኣጥፊኡ ከኣ ብሕጊ ዝሕተትን ዝፍረድን ከም ዝኾነ፡ ካብ ድሌቱን ሕግን ወጻኢ፡ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ኣገዲዱ ከስርሕ ግን ብሃይማኖታውን ዓላማውን ሕግታት ዘሕትት ‘ዩ ዝብል ግንዛበታት ማዕቢሉ። እቲ ሕጊ ካብ ህዝቢ ወጺኡ ንህዝቢ ከገልግል ከም ዘለዎ፡ ኩሎም ዜጋታት ድማ ከኽብርዎ ከም ዝግባእ ዘገድድ ዓንቀጻት’ውን ኣስፈረ። ውልቀ-ሰብ፣ ጉጅለ፣ ማሕበር፣ውድብ ከምኡ’ውን መንግስቲ፡ ሓይሊ ኣለኒ ሃብቲ ኣለኒ ዘራይ ኣለኒ ኢሉ ልዕሊ ሕጊ ከይኸይድ፡ ልጓም በቲኹ ብፊን ዝበሎ መንገዲ ጥፍኣት ከይሃልል፡ ሕጊ ተኸቲሉ ጥራሕ ክሰርሕ፡ ክመርሕን ክምራሕን ከም ዘለዎ ዘገድድ’ዩ። ብርግጽ ሕጊ ዝበሃል ብዙሕ’ዩ። እንተኾነ ከም’ቲ ንሓያል ሓያል ኣለዎ ዝበሃል፡ ነቲ ብዙሕ ሕግታት’ውን ገዛኢ ሕጊ ኣለዎ። እቲ ብደረጃ ሃገር ዝወጽእ መመሓደሪ ቅዋም/ሕገ-መንግስቲ/

ሕጊ ህይወት ክህልዎ፡ ወገን ብዱላት ኮይኑ ንበደልቲ፡ ዓመጽቲ ክሓትት ክቕይድ ግን፡ ካብ ኢድ መለኽቲ ወጺኡ፡ ኣብ ንቕሓት ህዝቢ ክስረት፡ ኣብ ኢድ ነጻ ፈረዶን ነጻ ቤት ፍርድን ክኣቱ ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብ ዘመነ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ሕግን መስርሕ ሕግን ክበሃል እንከሎ፡ ንሱ ዝደልዮ ዘሳልጥ፡ ንኣብዘሓ ድማ ካብ ግቡእ ወጻኢ ሰብኣዊ መሰሎም ዝዕፍን፡ ልዕልና ናይ ሓይሊ ስነ-መጎት ዘንግስ ማለት’ዩ። መላኺ ኢሳያስ ዳርጋ ኩልና ከም እንፈልጦ ሳሕቲ ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪቡ ብዛዕባ ሕጊ ክሕተት እንከሎ፡ ኣካላዊ ወስታ ዝተሓወሶ፡ ከም ናይ ኣሜሪካ፣ ከም ናይ ምዕራባውያን፣ ከም ናይ መንዶ መንዶ ኢሉ፡ ዝሓሸ ኣማራጺ ዘለዎ፡ ብዱል ወይ ሓራቕ ክመስል ክጻረፍ ክወራዘ ምስማዕ ሓድሽ ኣይኮነን። ሕግታት ግን ደረጃ ብደረጃ እናማዕበለን እናተመሓሸን ዝመጸ ምዃኑ ኣየካትዕን። ካብ ጥንታዊ ግሪኽን ንግስነት ሮማን ካልኦትን ዝተወርሰ ኮይኑ፡ በዓለ ሃገረ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ተቐቢለን እናተገልገላሉን እናመሓየሻኦን ዝመጻ ልጓም ዓመጽቲ’ዩ። ህግደፍ ድማ እንተነፊዑ ምስ ህዝቡን ሃገሩን ብዝሰማምዕ መንገዲ ገለ ዓንቀጻት ይውስኸሉ፡ የጉድለሉ ወይ የመሓይሸሉ ደኣምበር፡ ከም’ቲ ከይተሰከፈ መን ከማና ከም ናትና ዝብሎ ዘይነበረ ሓድሽ ክምህዝሲ ኣይከኣሎን።

ዓንዳሪ ስርዓት ህግደፍ ግን፡ ኣንጻር ምዕራባዊ ደሞክራሲ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣንጻር ኩሉ- መሰልን ክብርን ዘጎናጽፍ ዓለማዊ ሕግታት’ዩ። ካብ’ዚ ጸረ-ህዝብን ኣህጉራዊ መትከላት ንኽብረት ሰብኣዊ መሰላትን ዘለዎ ተገራጫዊ ርድኢት ተበጊሱ፡ ካብ ምእታው ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ሓድሽ ዓመት 2016 መሰረታዊ ‘ኳ እንተዘይኮነ ገለ መልክዕ ጸወታ ክቐያይር ንዕዘብ ኣለና። ፔቲሽን። ፔቲሽን እንታይ ማለት’ዩ? ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ዝሓዘ ዶክሜንት ኮይኑ፡ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ክግበር ኣለዎ ወይ ክግበር የብሉን፣ ንድግፎ ኢና ኣይንድግፎን ዝብል ርእይቶ ብኽታሞም ኣሰኒዮም ናብ’ቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ኣካል ዝቐርብ ጥርዓን’ዩ። ፔቲሽን ረዚን መልእኽቲ ዝመሓላለፈሉ ሓደ ጥበብ ናይ ተቓውሞ’ዩ። ከተምቲ ናይ’ቲ ፔቲሽን ድማ ብሓደ ነገር ዝተቖጥዑ ፍታሕ ዝደልዩ ክፋላት ሕብረተ-ሰብ ይኾኑ። ስርዓት ህግደፍ ከም መምርሒ ናብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ብፍላይ ከኣ ኣብ’ተን ኤርትራውያን ብሰላም ንምንባር ውሕስነት ዘይረኽቡለን ገለ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምስራቕን ንዝነብሩ ዜጋታት ኣንጻር ናይ’ቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዘቖማ መርማሪት ጉጅለ ዘቕነዐ ጥርዓን ንምቕራብ’ዩ ክታም ዘተኣኻኽብ ዘሎ። እዚ ግን ላግጺ’ዩ። ላግጺ ብህዝቢ። ላግጺ ብሕጊ። እዚ መልሲ ክረክብ ኣለዎ። እቲ መልሲ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዘሎ ህዝቢ፣ ካብ እኩባት ሰብ ብረት፣ ኣብ ስደት ካብ ዝቐመጡ ኤርትራውያንን ተውልደ ኤራውያንን። እንታይ ዝብል መልሲ፡ ነጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ኣይንቃወምን ኣይንኹንን፡ ኣንጻር መሰልና ኣይንለስፍን ክታምና ኣይነንብርን ዝብል። ከምኡ ዘይምግባር፡ ህግደፍ ዘዝበለካ ምስማዕን ምትግባር ግን፡ ቅድሚ ነዊሕ ዘመናት ብወግዒ ዘኽተመ ስርዓት ጎይታን ጊላን ኣብ ምድሪ ኤርትራ ብወግዒ ክጥጥዕ ዕድል ምኽፋት’ዩ።

ብስሞኦን ተድሮስ

ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 27-01-2016