ህግደፋዊያን ሕጂ ውን ክይትቅስኑ

ደላይ ፍትሒ ይሕርቅም ኣሎ ኣስናኑ

ተላዒልዩ ብደገን ብውሽጥን ሐሪኑ’’

ህግደፋዊያን ኣምለኽቲ ሸፋቱ

ርስቶም ተገዲፎም እኳ ዘይሐተቱ

ካብ ኣፍንጭኦም ኣርሒቖ ዘይጥምቱ

ብሰንኩም ህዝቢ ኤርትራ ተኻላቢቱ’’

ብሰንክኹም መንእሰይ ይብደል

ኣብ ጀርመን እወ ኣለኩም መሰል

ህዝቢ ኤርትራ ብሐዊ ክቕምሰል

ኣታ ሎምስ በዚሑ ዘይትብሉ ያኣክል

ቆጽሊ ዘይወደቖ ዶ ንህዝቢ ይውክል’’

ትማሊ ጸረ ደቀባት ምስ ወያነ ሻዕብያ

ሎሚ ምስ ኣኽረርቲ ኢትዮጵያ ጉያ

ዳግማይ ክተርግጹ ንህዝቢ ኤርትረያ

ክሕደትኩም ኣይመሃረትኩምን ድያ’’

ኤርትራዊ ንኾንቱ እንዳ ፈሰሰ ደሙ

ኣቱም ሰባት ማዓስ ኢኹም ትልብሙ

ካብቶም ሕድሪ ሰማእታትና ዘይጠለሙ

ካባና ሰጊርኩም ንጀርመናዊ ክተጸልሙ’’

ገለን ደቁ ይምንዛዕ ገለ ደቁ ሐቔፉ

በቶም ንኢትዮጵያዊ ሉኡኽ ዘድንቑ

ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ንስእሉ ዝሐቖፉ

ኣብ ጊሰን ጸሊም ታሪኾም ተጻሒፉ’’

ዘይወግሕ መሲልዎ ዓሻ ይሕንቅቕ

ምስ መጽነቲ ዓደቦ ኮይኑ ይስሕቅ

ህግደፍ የፍርስ እንበር መዓስ ይነድቕ

ንሕልና ዘይብሎምድስ ኩሉ ጽቡቕ’’

ዓገብ ክንዲ እንታይ ንግበር ጥራይ ወረ

ኣብ ውግእ ክትማረኽ ክትማርኽ ዝነበረ

ብረቶም ናብ ህግደፍ ከቕንዕዎ ደቂ ኤረ

ብሐደ ድምጺ ንለውጢ ንጸውዕ እንበረ’’

ክሳብ ማዓስዩ ተባህለ እንዳበልካ ፍረ ኣልቦ ድራማ

ኣበይ ተማሂሮም ሕክምና ንቅርጸት ከብዲ ማሕጎማ

ህግደፍን ህወሐትን ብጽግናን ሐደዩ ናታቶም ዕላማ’’

ንለውጢ ብደገ ብውሽጢ ብኤርትራዊያን

ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክሰፍን መታን

ምውርዛይ ገዲፍና ንጻሕተርቲ ውግእ ንኾንን

ኤረና ባሕራን ርስታን ንደቀባታ ክትከውን’’

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ’’ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና’’ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን’’ገጣሚ ኣባል ተ.ሐ.ኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን 10 10 2022።