ጀርመን ንኤርትራውያን ዝምልከት ዘጽደቐቶ ሓድሽ ሕጊ

Veröffentlicht: Donnerstag, 13. Oktober 2022 Geschrieben von Super User
ፓስፖርት ኤርትራ ዝሓዘ ሰብ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣገደስቲ ሰነዳት መገሻ ንምርካብ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ መረጋገጺ ወረቐት ከቕርቡ ዘገድድ መስርሕ፡ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ጀርመን ውዱቕ ከምዝገበሮ ተገሊጹ።

መንግስቲ ጀርመን፡ ናብታ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣትዮም ዑቕባ ንዝሓተቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ከምኡ'ውን ብመስርሕ 'ምትእኽኻብ ስድራቤት' ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣባላት ስድራኦም ናብታ ሃገር ክኣትዉ ንዝደልዩ ኤርትራውያን፡ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ፖስፖርትን ካልእ መሰነይታ ሰነዳትን ከምጽኡ ከምዘለዎም ከገድድ ጸኒሑ እዩ።

ኣብ ውሽጢ ጀርመን’ውን እንተዀነ፡ እቶም እታ ዓዲ እትደልዮ ግቡኣት ኣማሊኦም ዜግነት ናይ ጀርመን ክወስዱ ዝግባኦም ኤርትራውያን፡ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ሰነዳት ከምጽኡ ከምዘለዎም ስለዝሕበሮም፡ ንጉዳዮም ብጠበቓ ንኽማጐቱ ናብ ዘየድሊ ወጻኢታት ክቃልዑ ምጽንሖም ዝሕብሩ’ውን ኣለዉ።

ኣብ ሚያዝያ 2021 ብኣማኢት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ነቲ መንግስቲ ጀርመን ብዝኽተሎ ተሪርን ዘየድልን ሕግታት ኣብ ጸገም ብምውዳቘም ሰለማዊ ሰልፊ ምክያዶም ዝዝከር ኰይኑ፡ ቅድሚኡ’ውን ነቲ ጸገማት ንምፍታሕ ካብ ኣብያተ ፍርዲ ክሳብ ኣብ ጐደናታት ሰላማዊ ሰልፍታት ብምክያድ ጥርዓናቶም ከቕርቡ ጸኒሖም'ዮም።

ኤርትራዊ ክኢላ ሕጊ፡ ዶ/ር ዳኒኤል ረዘነ መኮነን ምስ ስጳኛዊት ሳራ ፓላሲዮስ ኣራፒለስን ብሓባር ብዛዕባ'ቲ ጉዳይ ሓደ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣዳልዮም ነይሮም።

Weiterlesen: ጀርመን ንኤርትራውያን ዝምልከት ዘጽደቐቶ ሓድሽ ሕጊ

ምምስራት ሃገረ ትግራይን ብድሆታቱን፡

Veröffentlicht: Montag, 03. Oktober 2022 Geschrieben von ክብሮም ግረነት

ካብ መጀመርታ ህወሓት ቓልሲ ኣብ ዝጀመሩሉ ከምዚ ሽሞም ዝሕብሮ ዘሎ ንምሉእ ነጻነት ትግራይ ኣንቂዶም እስትራተጂኦም ከም ዝሓንጸጹ የረጋግጸልና እዚ ናይ ህወሓት መርገጽ ግን ኣብ ህዝባዊ ግምባር ብፍላይ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ተቀባልነት ኣይነበሮን ካብዚ ዝነቀለ ከኣ ኣብ እተፈላለየ ግዜ ክዋቁዑን ክዕረቁን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ከባቢ 1986 ነቶም ናይ ውሽጦም ፍልልያት ከይተፈትሑ ናይ ሓባር ጸላኢኦም ዝኾነ ንደርግ ብሓባር ክሃርሙ ተሰማሚዑ በዚ ከኣ ኣብ 1991 ብናይ ሓባር ቓልሲ ስርዓት ደርግ ተሳዒሩ ሲዒቡ ኤርትራ ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ነጻ ሃገር ከትህሉዎ ዝተቓለሶ ብዘይ ድልየት ኢሳያስ ኣፈውርቂ (ፈደረስሽን ኮንፈደረሽንን እናበለ እንከሎ) ህወሓት ህዝቢ ኤርትራ ሕቡራት ሃገረት ኣብ ዝተረክቡሉ ብመስሪሕ ረፈረንዱም ነጻነቱ ክእውጅ ኩሉ ዝከኣሎ ኣበርኪቱ እዩ ሓደ ስብ ግን ሕጉስ ዘይነበረ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ነይሩ እዚ ከኣ ከምቲ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ዝበሎ ኣብ ሜዳ እንከለዉ ዝሓስቦ ዝነበረ ስለ ዘይኾነሉ ምኽንያቱ እቲ ዝነበረ ዱልዱል ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ንነጻነት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዶው ክብሎ ኣይክኣለን እዚ ከኣ መደባቱ ገዲፉ ማለት ዘይኾነ ግዜን ኩነታትን ከጠዓዕም ጸኒሑን ኣሎን

Weiterlesen: ምምስራት ሃገረ ትግራይን ብድሆታቱን፡

ናይ ሓዘን መግለጺ

Veröffentlicht: Montag, 15. August 2022 Geschrieben von ደግሓኤ

2022 08 06 Alem Ghebremikaelሓርበኛ ብጻይና ተጋዳላይ ዓለም ገብረሚካኤል ብ02.10.1951 ካብ ወለዱ  ገብረሚካኤል ገብረኣብን ተበርህ  ግደይን  ኣብ መብረድ እገላ ሓጺን  ተወልደ።  ዕድሚኡ ንትምህርቲ ኣብ ዝበጽሔ እዋን ኣብ ድቀምሓረ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ እምነት ምስዮን (Faith Mission) ተማህረ። ብጻይ ኣለም ኣብ ግዜ ንእስነቱ በሊሕን፣ ተሪርን፣ ንጡፍን፣ ቅልጡፍን ዕላምኡ ከም ዕዀት ዘይስሕትን ስለ ዝነበረ ዕዀት ዝብል ቅጽል ስም ተዋህቦ።  ዕድሚኡ ዓቕመ ኣዳም ምስ ኣኸለ ፖሊስ ተኸትበ። ኣብ አዋን ትምህርቱ ይኹን ድሒሩ ፖሊስ ኣብ ዝተኸተበሉ፣ ኣብ ስፖርት ከም ጉያን ካልእን ንጡፍ እዩ ዝነበረ። ብጻይ ኣለም ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ዝተማህረን ድሒሩ ፖሊስ ምስ ተኸትበ’ውን ኣብ ናይ ፖሊስ ቤት ትምህርቲ ተመዲቡ ኣብ’ታ ከተማ ምንባሩ ቀጸለ። እታ ፖሊስ ትብል ቅጽል ስም ግን ድሕሪ እዚ ግዜ እያ ለጊባቶ።

Weiterlesen: ናይ ሓዘን መግለጺ

ዝኸበርኩም ጥርናፈ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

Veröffentlicht: Sonntag, 02. Januar 2022 Geschrieben von ምንቅስቓስ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ

ብቀዳምነት ነቲ ምእንቲ ሓርነት ጭቁናት ወገናትኩም ነታ ዘይትድገም ሂወት ኩም ንሞባእ ህዝብኹም ብምውፋይ ትገብርዎ ዘለኹም ፍትሓዊ ቃልሲ ኣድናቖትና ብኣንክሮ ክንገልጽ ንፈቱ::

Weiterlesen: ዝኸበርኩም ጥርናፈ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)

ኪዳ ሓዲስ ኤመራ 2022ዓም ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ ኤርትራ/ሆደ

Veröffentlicht: Freitag, 31. Dezember 2021 Geschrieben von DOBNE-Hode

ዓዋትል ኤመራ ሓዲስ መስቐል ግን ንሺብታዂ። መስቐል ወክት ሽቕ ደኮ መሽዉል ቱናዂ ግን። መስቐሊ ሱርዲ ሸብዲ ስነዲ ሰኸርዲሲ በለል ያዂ ኣኽነዲን ራድቕር ሓግልኽር መጡ ኮፍ የናዂ ወክት ግን። ኣዳም ክድመትድማ እንሽክድ ኮልድ ሺሮ ሰጘን እና ግርጋ ኒሂትል ወንተርዶ ሳድሰኩ። ወሲዲ ኤሪ ተባብዲ በረኸዲ ጊትዲትል ውሪ ቑሾትል ሽቅረሪ መስቐል ኩንጝል ዉክ ከሌብል ሓየብሰቲ። ኩንጝ መስቐሊ ዋዲክ ሓዲስ ኤመርል ጋእ ስትና ዩኖ ና ዓዋዲር ድርብድ ረር ይነኩ።

Weiterlesen: ኪዳ ሓዲስ ኤመራ 2022ዓም ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊናዂ ኤርትራ/ሆደ

መግለጺ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ንዓወት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ

Veröffentlicht: Samstag, 10. Juli 2021 Geschrieben von Super User

መግለጺ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ በቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት ኣብ መንጎ ፈደራላዊ ሓይልታትን ናይ ትግራይ ሓይልታት ምክልኻልን ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ፡ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ህዝብታት ኢትዮጵያውያንን ብፍላይ ከኣ ትግራዎትን ስደተኛታት ኤርትራውያንን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ናይ ግብረ-ሰናያት ማሕበራትን ሓካይም ብዘይ ዶባትን ሰራሕተኛታት ኣብ ህይወት ንምድሓን ንዝተዋፈሩ ወሪዱ ዘሎ ምጥፋእ ህይወታት መሪር ሓዘን ከምዝተሰመዓና ንገልጽ። ንኩሎም ህይወቶም ዝጠፍኡ መንግስተ-ሰማያት የዋርሶም፡ ንኩሎም ስድራ-ቤታቶምን ትካላቶምን ድማ ጽንዓት ይሃብ ንብል።

Weiterlesen: መግለጺ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ንዓወት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ